Obsługa barometru BME280 z poziomu Pythona

Moderator: bbiernat

Post Reply
User avatar
pancio
Administrator
Posts: 43
Joined: 18 September 2013, 23:02 - Wed
Location: SILESIA

Obsługa barometru BME280 z poziomu Pythona

Post by pancio »

Dzisiejszy tutorial dotyczy obsługi czujnika BMP280/BME280, który w swojej strukturze zawiera nieco dokładniejszy barometr niż BMP180, termometr i miernik poziomu wilgotności (BME280). Oczywiście czujnik współpracuje z magistralą I2C. Cena około 5$ za wersję z miernikiem wilgotności (BME280). Oba czujniki dostępne są pod adresem 0x76.
Czujnik BME280
Czujnik BME280


Czujnik doczekał się własnego modułu w Pythonie, stąd instalacja i obsługa sprowadza się do instalacji modułu:

Code: Select all

pip install bme280
kod źródłowy dostępny jest pod adresem: https://github.com/kbrownlees/bme280

Użycie:

Code: Select all

root@ctdev:~# read_bme280 --help
usage: read_bme280 [-h] [--pressure] [--humidity] [--temperature]
          [--i2c-address I2C_ADDRESS] [--i2c-bus I2C_BUS]

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --pressure
 --humidity
 --temperature
 --i2c-address I2C_ADDRESS
 --i2c-bus I2C_BUS
root@ctdev:~# 

root@ctdev:~# read_bme280 --i2c-address 0x76
 984.28 hPa
 36.95 %
 26.96 C
root@ctdev:~# 
Oczywiście BMP280 nie zwróci nam wyniku dla humidity ...

Łatwo, szybko, przyjemnie ...
Attachments
BST-BME280_DS001-10.pdf
(1.85 MiB) Downloaded 638 times

Post Reply