Obsługa radia FM - TEA 5767

Moderator: bbiernat

Post Reply
User avatar
pancio
Administrator
Posts: 43
Joined: 18 September 2013, 23:02 - Wed
Location: SILESIA

Obsługa radia FM - TEA 5767

Post by pancio »

Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z tutorialem, który pozwoli nam używać radia FM sterowanego z wykorzystaniem ulubionej magistrali I2C. Moduł, który wykorzystamy wyposażony jest w układ TEA 5767 oraz w przedwzmacniacz słuchawkowy. Prostota sterowania pozwala zastosować go praktycznie z każdym systemem mikroprocesorowym jak również z naszym Linuxem na Cubietruck-u. Masz układ dostępny jest pod adresem: 0x60. Na potrzeby tego tutoriala wykorzystałem moduł deweloperski z kompletem gniazd, pinów sterujących i antenką teleskopową. Cena na znanym portalu waha się w granicach 4$:
TEA5767 z antenką
TEA5767 z antenką
tea5767.jpg (19.19 KiB) Viewed 8390 times
Układ zasilany jest napięciem 3,3V więc nie wymagana jest żadna konwersja napięć i można bezpośrednio podpiąć układ do naszego CT.
Wykrywanie układu:

Code: Select all

root@ctdev:~/TEA5767# i2cdetect -y 1
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --             
root@ctdev:~/TEA5767# 
Czas na uruchomienie... z racji, że w sieci znajdziemy wiele przykładów demonstrujących sterowanie naszego radyjka nie będę silił się na pisanie własnego softu. Na potrzeby tego artykułu posłużę się programem kolegi Milana Krúpa i jego serwisu http://www.astromik.org/malymenu/menu7.htm. (Artykuł: TEA5767 - FM rádio ovládané přes I2C - http://www.astromik.org/raspi/38.htm):

oprogramowanie oryginalnie przygotowane dla RPi bez większych przeróbek może być uruchomione na CB, CT...

scanner.py:

Code: Select all

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-

import smbus
import time

bus = smbus.SMBus(1) # novejsi varianta RasPi (512MB)
#bus = smbus.SMBus(0) # starsi varianta RasPi (256MB)


adc_limit = 6    # minimalni hodnota sily signalu, pri ktere bude frekvence zobrazena
print "Zobrazuji frekvence, ktere maji silu signalu alespon " + str(adc_limit)

freq = 87.5     # prohledavani pasma zacina od 87.5MHz
while (freq <= 108):
 freq= freq + 0.1  # v kazdem pruchodu smyckou while... se frekvence zvetsi o 100kHz
 
 # prevod frekvence na dva bajty (podle kat.listu)
 freq14bit = int(4 * (freq * 1000000 + 225000)/32768)
 freqH = int(freq14bit / 256 )
 freqL = freq14bit & 0xFF

                # popisy jednotlivych bitu v bajtech - viz. katalogovy list
 bajt0 = 0x60         # I2C adresa obvodu
 bajt1 = freqH        # 1.bajt (MUTE bit ; frekvence H)
 bajt2 = freqL        # 2.bajt (frekvence L)
 bajt3 = 0b10110000      # 3.bajt (SUD ; SSL1,SSL2 ; HLSI ; MS,MR,ML ; SWP1)
 bajt4 = 0b00010000      # 4.bajt (SWP2 ; STBY ; BL ; XTAL ; SMUTE ; HCC ; SNC ; SI)
 bajt5 = 0b00000000      # 5.bajt (PLREFF ; DTC ; 0;0;0;0;0;0)
 blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]

 # preladeni na novou frekvenci
 bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )

 time.sleep(0.05) # mezi jednotlivymi frekvencemi chvili pockej, nez se vyhodnoti sila signalu

 # precteni obsahu obvodu
 bajt1r = bus.read_byte(bajt0)            # prvni bajt se musi cist samostatne 
 data = bus.read_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 )   # nacteni vsech bajtu z obvodu
 data[0] = bajt1r                  # prvni bajt se nahradi samostatne nactenou hodnotou

 sila = data[3] >> 4    # v nejvyssich 4 bitech ctvrteho baju (data[3]) je pri cteni registru sila signalu
 
 if (sila >= adc_limit):  # porovnani sily signalu na aktualni frekvenci s pozadovanym limitem
  print "f= " + str(freq) + "MHz" , "\tDATA:" + str(data[0:5]) + "\t(Sila signalu: " + str(sila) + ")"

Działanie skanera
Działanie skanera

TEA5767Demo.py:

Code: Select all

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-

# 
# 

import smbus        
import time        
import sys         

bus = smbus.SMBus(1)    # bus number


# ================================================
# podprogram pro prime nastaveni pozadovane frekvence
def nastav_f(freq):

 if (freq >= 87.5 and freq <= 108): # kdyz je frekvence v pripustnych mezich, zapise se do obvodu

  # prepocet frekvence na dva bajty (podle aplikacnich pokynu)
  freq14bit = int(4 * (freq * 1000000 + 225000)/32768)
  freqH = int(freq14bit / 256 )
  freqL = freq14bit & 0xFF

                 # popisy jednotlivych bitu v bajtech - viz. katalogovy list
  bajt0 = 0x60         # I2C adresa obvodu
  bajt1 = freqH        # 1.bajt (MUTE bit ; frekvence H)
  bajt2 = freqL        # 2.bajt (frekvence L)
  bajt3 = 0b10110000      # 3.bajt (SUD ; SSL1,SSL2 ; HLSI ; MS,MR,ML ; SWP1)
  bajt4 = 0b00010000      # 4.bajt (SWP2 ; STBY ; BL ; XTAL ; SMUTE ; HCC ; SNC ; SI)
  bajt5 = 0b00000000      # 5.bajt (PLREFF ; DTC ; 0;0;0;0;0;0)

  blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]
  bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )  # nastaveni nove frekvence do obvodu

  time.sleep(0.1)         # chvili pockej, nez se vyhodnoti sila signalu

  bajt1r = bus.read_byte(bajt0)  # nacist prvni bajt (musi se cist samostatne)
  data = bus.read_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 )   # precteni dat z obvodu pro zjisteni urovne signalu 
  data[0] = bajt1r        # nahradit prvni precteny bajt samostatne nactenou hodnotou

  print "frekvence= " + str(freq) + "MHz" , "\tDATA: " + str(data[0:5]) + "\t(Sila signalu:" + str(data[3]>>4) + ")"

 return(freq)

# ================================================
# podprogram pro vyhledavani nejblizsi stanice od zadane frekvence
def sken(freq , smer):

 if (sys.argv[1] == "-v"):       # kdyz se vypisuji VSECHNY silne frekvence ...
  jen_1_freq = False         #   nehleda se jen jedna frekvence
  try:
   adc_limit = int(sys.argv[2])   # zjisti parametr minimalni urovne AD prevodniku pro autosken
  except:
   adc_limit=7            # kdyz chybi, nastavi se automaticky na 7

 elif (sys.argv[1] == "-t"):      # v rezimu hledani pomoci tlacitek
  jen_1_freq = True          #  se hleda jen jedna frekvence
  try:
   adc_limit = int(sys.argv[2])   # zjisti parametr minimalni urovne AD prevodniku pro autosken
  except:
   adc_limit=7            # kdyz chybi, nastavi se automaticky na 7

 else:                 # kdyz je nastaveno vyhledani POUZE PRVNI silne frekvence ...
  jen_1_freq = True          #  hleda se jen jedna frekvence
  try:
   adc_limit = int(sys.argv[3])   # zjisti parametr minimalni urovne AD prevodniku pro autosken
  except:
   adc_limit=7            # kdyz chybi, nastavi se automaticky na 7
 
 
 if (adc_limit > 15 or adc_limit < 0): # vyhodnoceni, jestli je zadany limit v mezi 0 az 15
  adc_limit = 7            # kdyz je mimo, nastavi se automaticky na 7 

 if (sys.argv[1] == "-v"):       # pri funkci automatickeho prohledani celeho pasma vytiskne info
  print "Zobrazuji frekvence, ktere maji silu signalu alespon " + str(adc_limit)


 # hlavni smycka s kontrolou, jestli je frekvence v pripustnych mezich
 while (freq >= 87.5 and freq <= 108): # kdyz je frekvence mimo povoleny rozsah, smycka se ukonci

  if(smer == True):  # podle smeru skenovani se bud pridava nebo ubira 100kHz
   freq= freq + 0.1
  else:
   freq= freq - 0.1

  # prepocet frekvence na dva bajty (podle aplikacnich pokynu)
  freq14bit = int(4 * (freq * 1000000 + 225000)/32768)
  freqH = int(freq14bit / 256 )
  freqL = freq14bit & 0xFF

  mutebit = 0b00000000     # pri vyhledavani zapnout zvuk (huci/sumi/piska jako normalni radio pri ladeni)
#  mutebit = 0b10000000    # pri vyhledavani vypnout hlasitost

                 # popisy jednotlivych bitu v bajtech - viz. katalogovy list
  bajt0 = 0x60         # I2C adresa obvodu
  bajt1 = freqH | mutebit   # 1.bajt (MUTE bit ; frekvence H)
  bajt2 = freqL        # 2.bajt (frekvence L)
  bajt3 = 0b10110000      # 3.bajt (SUD ; SSL1,SSL2 ; HLSI ; MS,MR,ML ; SWP1)
  bajt4 = 0b00010000      # 4.bajt (SWP2 ; STBY ; BL ; XTAL ; SMUTE ; HCC ; SNC ; SI)
  bajt5 = 0b00000000      # 5.bajt (PLREFF ; DTC ; 0;0;0;0;0;0)

  blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]

  # preladeni na novou frekvenci
  bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )

  time.sleep(0.05) # mezi jednotlivymi frekvencemi chvili pockej, nez se vyhodnoti sila signalu

  # precteni obsahu vsech registru
  bajt1r = bus.read_byte(bajt0)            # prvni bajt se musi cist samostatne 
  data = bus.read_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 )   # nacteni vsech bajtu z obvodu
  data[0] = bajt1r                  # prvni bajt se nahradi samostatne nactenou hodnotou


  sila = data[3] >> 4  # v nejvyssich 4 bitech ctvrteho baju (data[3]) je pri cteni registru uroven signalu
 
  if (sila >= adc_limit):  # minimalni sila signalu, ktera bude povazovan za naladenou stanici (0 az 15)
   print "f= " + str(freq) + "MHz" , "\tDATA:" + str(data[0:5]) + "\t(Sila signalu: " + str(sila) + ")"

   if (mutebit == 0b10000000):  # zruseni pripadneho MUTE bitu po nalezeni stanice
    bajt1 = bajt1 & 0b01111111
    bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )
   
   if (jen_1_freq == True): # kdyz se hleda jen jedna nejblizsi frekvence, tak se po nalezeni ukonci smycka while
    break

 if (freq > 108):           # kdyz prejede pres horni konec pasma ...
  freq=108              # ... tak se na ten konec vrati ...
  print "dosazen horni konec pasma"  # a zahlasi, ze je na konci
 if (freq < 87.5):           # kdyz prejede pod spodni konec pasma ...
  freq=87.5              # ... tak se na ten konec vrati ...
  print "dosazen spodni konec pasma" # a zahlasi, ze je na konci
 return (freq)
# ================================================
# podprogram pro vyhledavani stanic pomoci tlacitek
def tlacitka():

 tl_minus = 0
 tl_plus = 0
 
 print "... vyhledavani ->>->>->>"
 freq = sken(87.5, True)   # pri spusteni podprogramu se vyhleda prvni stanice zdola


 # hlavni smycka na testovani dvou rozpinacich tlacitek
 while ((tl_minus == 0) or (tl_plus == 0)): # kdyz jsou obe stlacena, nebo kdyz chybi, smycka se ukonci

  tl_minus = GPIO.input(pin_tlm)      # cteni stavu tlacitek na GPIO pinech
  tl_plus = GPIO.input(pin_tlp)

  if (tl_plus == 1):      # pri stisku PLUS tlacitka se hleda nejblizsi vyssi stanice
   print "... vyhledavani ->>->>->>"
   time.sleep(0.5)
   if (tl_minus == 0):    # kdyz neni stisknuto zaroven i MINUS tlacitko...
    freq = sken(freq, True) # vyhledej nejblizsi vyssi frekvenci

  if (tl_minus == 1):     # pri stisku MINUS tlacitka se hleda nejblizsi nizsi stanice
   print "... vyhledavani <<-<<-<<-"
   time.sleep(0.5)
   if(tl_plus == 0):     # kdyz neni stisknuto zaroven i PLUS tlacitko...
    freq = sken(freq, False) # vyhledej nejblizsi nizsi frekvenci

  time.sleep(0.1)# ================================================
# podprogram pro prepinani predvolenych stanic pomoci tlacitek
def prepinac():

 tl_minus = 0
 tl_plus = 0


 # rucne vytvoreny seznam stanic a jejich frekvenci
 stanice = {}
 stanice[0] = [93.1 , "Radiozurnal"]
 stanice[1] = [94.1 , "Frekvence 1"]
 stanice[2] = [95  , "Blanik"]
 stanice[3] = [97.7 , "Kiss JC"]
 stanice[4] = [101.1 , "Radio Orlik"]
 stanice[5] = [103.2 , "CRo 2 - Praha"]
 stanice[6] = [105.5 , "Evropa 2"]
 stanice[7] = [106.4 , "CRo Ceske Budejovice"]

 # v promenne "float(stanice[index][0])" je frekvence stanice s prislusnym indexem
 # v promenne "stanice[index][1]" je jmeno stanice s prislusnym indexem 


 pocet_stanic = len(stanice)

 index = 0           # Pri spusteni podprogramu nastav frekvenci na nultou stanici
 print stanice[index][1]   
 nastav_f(stanice[index][0]) 

 # hlavni smycka na testovani dvou rozpinacich tlacitek
 while ((tl_minus == 0) or (tl_plus == 0)): # kdyz jsou obe stlacena, nebo kdyz chybi, smycka se ukonci
  tl_minus = GPIO.input(pin_tlm)      # cteni stavu tlacitek na GPIO pinech
  tl_plus = GPIO.input(pin_tlp)


  if (tl_plus == 1):      # pri stisku PLUS tlacitka se prepne na nasledujici stanici v seznamu
   time.sleep(0.5)
   if (tl_minus == 0):    # kdyz neni stisknuto zaroven i MINUS tlacitko...
    index = index + 1    # ... presune se index na nasledujici stanici
    if (index > (pocet_stanic-1)): # kdyz je potom index vetsi, nez pocet stanic ...
     index = 0           #  ... nastavi se index na zacatek seznamu
 
    print stanice[index][1]    
    nastav_f(stanice[index][0]) # nastav frekvenci aktualni stanice


  if (tl_minus == 1):     # pri stisku MINUS tlacitka se prepne na predchozi stanici v seznamu
   time.sleep(0.5)
   if (tl_plus == 0):     # kdyz neni stisknuto zaroven i PLUS tlacitko...
    index = index - 1    # ... presune se index na predchozi stanici
    if (index < 0):     # kdyz index "podleze" pod prvni stanici ...
     index = (pocet_stanic-1) # ... nastavi se index na posledni stanici v seznamu

    print stanice[index][1]    
    nastav_f(stanice[index][0]) # nastav frekvenci aktualni stanice

  time.sleep(0.1)

# ================================================
# zacatek programu - vyhodnoceni parametru prikazove radky
# ================================================


try:            # pokud prvni parametr chybi, zobrazi se napoveda
 parametr=sys.argv[1]
except:
 parametr=""


if (parametr=="-n"):    # prime nastaveni konkretni frekvence
 try:
  freq= float(sys.argv[2])
 except:
  freq=0
 nastav_f(freq)


elif (parametr == "-sn"):  # automaticke skenovani "NAHORU" od zadane frekvence
 try:
  freq= float(sys.argv[2])
 except:
  freq=87.5        # kdyz parametr chybi, nebo je chybny, nastavi se dolni hranice pasma
 sken(freq, True)      # sken od zadane frekvence NAHORUelif (parametr == "-sd"):  # automaticke skenovani "DOLU" od zadane frekvence
 try:
  freq= float(sys.argv[2])
 except:
  freq=108         # kdyz parametr chybi, nebo je chybny, nastavi se horni hranice pasma
 sken(freq, False ) # sken od zadane frekvence DOLUelif (parametr == "-v"):   # automaticke vypis vsech silnych frekvenci
 sken(87.5, True )     # sken od zacatku pasma NAHORUelif (parametr == "-h0"):  # ztlumit hlasitost
 bajt1 = bus.read_byte( 0x60 )
 bajt1 = bajt1 | 0b10000000 
 bus.write_byte(0x60,bajt1)elif (parametr == "-h1"):  # obnovit hlasitost
 bajt1 = bus.read_byte( 0x60 )
 bajt1 = bajt1 & 0b01111111 
 bus.write_byte(0x60,bajt1)elif (parametr == "-t"):   # pouziti tlacitek na GPIO k automatickemu hledani nejblizsich stanic
 tlacitka()elif (parametr == "-p"):   # pouziti tlacitek na GPIO k prepinani predvolenych stanic
 prepinac()else:            # pokud prvni parametr nevyhovuje zadne variante, zobrazi se napoveda
 print "pripustne parametry:"
 print "... -n fff.f    prime nastaveni frekvence"
 print "... -sn fff.f LL  nalezeni nejblizsi stanice nad zadanou frekvenci"
 print "... -sd fff.f LL  nalezeni nejblizsi stanice pod zadanou frekvenci"
 print "... -v LL     automaticky vypis vsech silnych frekvenci"
 print "... -h0      uplne ztlumit hlasitost (MUTE)"
 print "... -h1      obnovit hlasitost"
 print "... -t LL     hledani stanic pomoci tlacitek na GPIO portech"
 print "... -p       prepinani preddefinovanych stanic pomoci tlacitek"
 print ""
 print " fff.f = frekvence v MHz. Pripustne hodnoty jsou mezi 87.5 a 108"
 print " LL  = minimalni sila signalu (ADC_level), pri ktere je signal"
 print "      pri automatickem vyhledavani povazovany za stanici (0 az 15)"
 
Życzę dobrego odbioru!

Post Reply