Konwerter A/D - ADS 1115

Moderator: bbiernat

Post Reply
User avatar
pancio
Administrator
Posts: 43
Joined: 18 September 2013, 23:02 - Wed
Location: SILESIA

Konwerter A/D - ADS 1115

Post by pancio »

Nadszedł czas... na pomiar wartości rzeczywistych! Dziś chciałbym przedstawić sposób podłączenia układu ADS1115 do naszego CT. Oczywiście wykorzystamy do tego celu naszą ulubiona magistralę I2C. Kilka słów o naszym konwerterze, Przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115 posiada w swojej strukturze 4 niezależne kanały z 16-bitową rozdzielczością. Umożliwia pomiar napięcia i podanie wyniku w postaci cyfrowej. Układ pracuje zarówno z napięciem 3,3V jak i 5V. W omawianym tutorialu będę korzystał z zasilania 3V3, gdyż jest to napięcie bezpośrednio pobierane z CT i nie wymaga żadnych konwersji (to samo się tyczy sygnałów I2C: SCL i SDA)

Na popularnych serwisach aukcyjnych możemy znaleźć kilka gotowych modułów ewaluacyjnych, w zasadzie wybieramy dowolny, koszt ok. 2,5$ z przesyłką pozwala na wypróbowanie kilku z nich :-).
ADS1115 - różne wersje
ADS1115 - różne wersje
Układ w omawianym przykładzie wykrywany jest pod adresem 0x48

Code: Select all

root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples# i2cdetect -y 1
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --             
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples# 
A do obsługi użyć można bibliotek przygotowanych przez kolegów z Adafruit:

Code: Select all

root@ctdev:~# pip install adafruit-ads1x15
lub pobieramy źródła GIT-a i instalujemy:

Code: Select all

root@ctdev:~# git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15.git
Cloning into 'Adafruit_Python_ADS1x15'...
remote: Counting objects: 49, done.
remote: Total 49 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 49
Unpacking objects: 100% (49/49), done.
Checking connectivity... done.
root@ctdev:~# 
root@ctdev:~# cd Adafruit_Python_ADS1x15/
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15# python setup.py install
i to właściwie by było na tyle... przechodzimy do katalogu z przykładami:

Code: Select all

root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15# cd examples/
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples# 
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples# ls
comparator.py continuous.py differential.py simpletest.py
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples#
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples# python simpletest.py 
Reading ADS1x15 values, press Ctrl-C to quit...
|   0 |   1 |   2 |   3 |
-------------------------------------
| 24820 |  -47 |  4751 |  4721 |
| 24819 |  -47 |  4757 |  4710 |
| 24816 |  -47 |  4770 |  4696 |
| 24823 |  -47 |  4774 |  4693 |
| 24818 |  -47 |  4772 |  4682 |
| 24817 |  -47 |  4765 |  4695 |
| 24819 |  -47 |  4756 |  4716 |
| 24815 |  -48 |  4701 |  4806 |
| 24814 |  -47 |  4696 |  4820 |
| 24816 |  -47 |  4695 |  4828 |
^CTraceback (most recent call last):
 File "simpletest.py", line 53, in <module>
  time.sleep(0.5)
KeyboardInterrupt
root@ctdev:~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples
Z powyższego można na szybko wywnioskować:
 • kanał 0 - podpięty na "krótko" do masy układu.
  kanał 1 - podpięty do UCC 3V3
  kanał 2 i 3 wiszą wolne w powietrzu.
Teraz pozostaje wziąć serwisówkę i dokonać kalibracji. Powodzenia!
Attachments
ads1113.pdf
Service Manual - ADS1115
(1.32 MiB) Downloaded 644 times

Post Reply